Ανάρτηση Δασικών Χαρτών σε Ναύπλιο και Άρια.

DASIKOIXARTES_logo.jpg

Αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο οι Δασικοί Χάρτες για την περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου και της Τοπικής Κοινότητας Άριας.

Οι πολίτες που κατέχουν εκτάσεις στις ανωτέρω περιοχές θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούν σχετικά, ώστε εάν έχουν αντιρρήσεις να τις υποβάλλουν εμπρόθεσμα.

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση.